ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Програми

ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за целодневна организация на учебния ден

ПРОГРАМА за превенция на ранно напускане на училище

ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи