ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

5 клас

ПЛАН – ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 5 КЛАС  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

Критерии, график на дейностите  за прием на ученици в пети клас за учебната 2018/2019 година утвърдени със Заповед №881 от 26.02.2018г. на Директора на ОУ“П.Р.Славейков“ гр. Ямбол

Заповед №881 за прием в 5 клас