ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Организация на учебния ден

zЗаповед № РД09-4066 от 30.08.2022г. за определяне на график на учебното време за 2022/2023 учебна година

Организация на учебния ден 2022 – 2023г.