ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

„Да бъде светлина . И стана светлина. И Бог видя, че светлината беше добро…”

Учениците от седми ,,а“ клас участваха в едно необикновено пътешествие в необятния свят на светлината. Водени от учителите по физика и биология госпожа Ангелова и госпожа Тошкова по време на интерактивен, мултидисциплинарен урок „Светлина“ те изследваха нейните свойства, пречупване и преобразуването й в цветове, а също така и огромното и значение за живите организми като цяло.
Светлината е едно от условията за протичане на процеса фотосинтеза (самостойното хранене на растенията) – единственият естествен процес, при който се получава кислород на нашата планета. Чрез опити учениците доказаха и синтезирането на въглехидрати в растителния организъм, в следствие на този процес. В края на интегрирания урок учениците направиха извода, че растенията могат да преобразуват светлинната енергия в скрита химична енергия, отделяйки кислород т. е. без светлина няма живот!
176176948_293100085592001_7327652435886218582_n 176364718_293100138925329_4800524363195530481_n 177305222_293110878924255_5004725711665245959_n 177604113_293110885590921_414661627526328126_n