ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

“Да играем с математиката”

Мащабна композиция, изобразяваща числото Пи и първите 100 цифри след десетичната запетая, образуваха учениците от 5-7 клас. Поводът – 14 март – Международният ден на математиката и числото Пи. Учениците в прогимназиален етап се включиха в редица инициативи, провеждани през цялата седмица. Заедно със своите преподаватели г-жа Радка Динева, г-жа Райна Димитрова, г-жа Ирина Станчева и г-жа Габриела Каменова изработиха табла и макети посветени на числото Пи, направиха изложба във фоайето на училището, играха математически игри с въпроси и отговори и наблюдаваха дигитален урок.