ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Ден на числото Пи!

14 март е Международния ден на числото Пи – най-популярната константа в математиката.

Числото Пи е ирационално, което означава, че е безкрайно и без повтарящ се модел.

Изчислено е до над един трилион цифри след десетичния знак.

Предизвикателство е колко цифри от него може да запомни човек.

До 31-я знак след десетичната запетая, числото изглежда така 3,1415926535897932384626433832795.

Числото Пи е съотношението между дължината на дадена окръжност и нейния диаметър. Приблизителната стойност на Пи, изразена като обикновена дроб е 22/7.

Константата е от съществено значение в областта на архитектурата и строителството и често е била използвана от ранните астрономи. Числото е известно в продължение на около 4000 години, но започва да се нарича с гръцката буква през 1700 г.

Денят на числото Пи за първи път е отбелязан през 1988 г. от физикът Лари Шоу, който работил в музея Експлораториум в Сан Франциско.

Той използвал американския модел за запис на календарната дата – първо месеца и после деня 14 март – 3/14 в 1:59 ч., което съвпада с първите разреди на числото – 3,14159…

С времето към традицията са се присъединили ентусиасти от различни сфери в обществото.

Освен Денят на Пи, 14 март е рождената дата на Алберт Айнщайн. 

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA