ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Драгомира Бодурова – любим учител, новатор, творец , театрал!

Драгомира  Бодурова – главен учител по български език и литература в ОУ”П.Р.Славейков” – Ямбол  е носителят на наградата за образование  и наука на името на Ради Ив. Колесов,  съгласно Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол

 Драгомира Бодурова е главен учител по български език и литература с 43 години педагогически стаж. Г-жа Бодурова е изключително ерудиран учител със сериозна научна подготовка. Владее иновационни методически технологии и ги прилага в пряката си училищна практика.

Г-жа Бодурова има присъдена II ПКС и защитена професионална квалификация по гражданско образование. Преминала е курсове на обучение по програмите на JuniorAchievementBulgaria; по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“- 4-модулна обучителна програма за повишаване на уменията на учителите, преподаващи на деца със СОП по проект „С професионализъм и доверие“, а през 2021г участва в проект по програма Еразъм+ на тема „ Светът на сенките“.

Отличителното в работата на Драгомира Бодурова са успешно реализираните проекти в областта на Гражданското образование- проект „Театрален гардероб“, проект „Театър на толерантността“, участвали в Националната олимпиада по гражданско образование.  Госпожа Бодурова е създател на театрална група „ Славей“ ,която през 2022година отбелязва своята 30 годишнина. Театрална група „Славей“е извоювала авторитет не само сред учениците и учителите в училището, но и сред културната общественост на града и в страната. Театралните постановки, които  поставя печелят призови места в национални и международни театрални фестивали. Повече от 180 деца са участвали през годините в театрална група „Славей“ и са останали завинаги почитатели на театралното изкуство или са го приели за своя професия.

1 2 3