ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Заключителни представителни изяви на клубовете по проект „Твоят час“

Днес, 14.06.2017 г. се проведоха заключителните представителни изяви на клубовете за извън класни дейности за занимания по интереси. Децата представиха пред своите съученици, родители, гости, какво са научили през годината. Те посещаваха заниманията, защото така се осмисляше свободното им време. То се запълваше с полезно съдържание.

Отразяване в медиите:  https://www.facebook.com/eratv.bg/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf