ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Занимания по интереси и проектни дейности за периода 16.06.-30.06. 2021г. за учениците от 4 до 6 клас

4 а клас      5 а клас         6 а клас

4 б клас      5 б клас         6 б клас

4 в клас      5 в клас         6 в клас

4 г клас     5 г клас          6 г клас

5 д клас