ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Занимания по интереси и проектни дейности за периода 01.06.-23.06. 2021г. за учениците от 1 до 3 клас

1 а клас             2 а клас           3 а клас

1 б клас            2 б клас            3 б клас

1 в клас           2 в клас             3 в клас

1 г клас           2 г клас              3 г клас