ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Занимания по интереси

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците. Развитие на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците. Приобщаване на учениците чрез формиране на общности по интереси. Превръщане на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви.

2020/2021 учебна година

1. Тематична област: Изкуства и култура ; Тематична подобласт: Изящни изкуства ; Група „Палитра“ ; Ръководител: Александър Александров

На 02 март  2021 г. бе открита изложба на клуб „Палитра“. Изложбата бе във връзка със проекта „Занимания по интереси“и бе съчетана с концерта на вокалната група към училището. Творбите бяха на тема 3 март – Национален празник на България и бяха изпълнени в различни техники, интересни за  младите хора. Това бяха предимно пейзажни изображения на Шипка,  гербови рисунки  свързани с 3 март и портрети на Васил Левски. Заниманията в клуба допълваха естетическото възпитание на учениците.

IMG_20210302_131111 IMG_20210302_131415 IMG_20210302_131609

2. Тематична област: Спорт ; Тематична подобласт: Индивидуални спортове ; Група „Шах и мат“ ; Ръководител: Валентин Бакалов

3. Тематична област: Математика ; Тематична подобласт: Приложна Математика ; Група „Забавна математика“ ; Ръководител: Виолета Господинова

4. Тематична област: Математика; Тематична подобласт: Математическа логика ; Група „Занимателна математика“ ; Ръководител: Галина Палукова

5. Тематична област: Технологии ; Тематична подобласт: Езиков свят ; Група „Многознайко“ ; Ръководител: Дорина Братанова

6. Тематична област: Математика ; Тематична подобласт: Приложна математика ; Група „Знайко“ ; Ръководител: Елена Камбурова

7. Тематична област: Математика ; Тематична подобласт: Приложна математика ; Група „Еврика“ ; Ръководител: Живка Костадинова

Клуб „ЕВРИКА“ стартира с цел да се удовлетвори желанието на част от петокласниците допълнително да разширяват знанията, уменията и компетентностите си в областта на математиката. Чрез тях се изграждаше интерес към математическите знания, възпитаваха се нагласи и умения за пълноценно оползотворяване на свободното време.

Петокласниците с интерес съставят задачи с помощта на таблици и отсечки, с кибритени клечки. Убеждават се в приложната страна на математиката чрез задачи по темите за НОК, НОД и делимост на числата. Децата се учат да превеждат точно информацията на математически език, да анализират условието и да разсъждават логически последователно.

По време на часовете учениците системно развиват абстрактно – логическото си мислене, наблюдателност, съобразителност и съсредоточеност. Много голям интерес предизвикват „рачешките” задачи и пресмятане на суми чрез египетски дроби. Много положителни емоции предизвикаха задачите за пресмятане на някои суми, други – свързани с термините „цифра” и „число” и трети – с видове специални числа.

Затова и  първата представителна изява, в предвид обучението в електронна среда от разстояние, бе изготвяне на презентация „Меню от числа“, в която са представени разнообразни специални числа, с които се сблъсквахме в работата си. Членовете на клуба с желание и ентусиазъм събираха занимателни факти  и исторически сведения от света на математиката, от които подбраха материали за презентацията.

Тя беше представена пред всички петокласници в MS Teams. Децата се запознаха с осем специални числа и техни свойства. Учениците прекъсваха презентирането  след всяко представено число и задаваха въпроси, свързани с него. Презентацията  допринася за развиване на математическа грамотност на учащите се.

Меню от числа

На 02.06.2021 г. се проведе втората представителна изява – математическо състезание „ЕВРИКА“ – на клуб „ЕВРИКА“ от занимания по интереси.

В клуб „Еврика” се включиха 12 ученици от петите класове. Те редовно посещаваха заниманията, мотивирани от това, че ще добият математически знания и умения, част от които не се изучават в задължителната учебна програма по математика за пети клас.

Участниците в клуба с ентусиазъм се изявиха в математическото състезание „ЕВРИКА“. Под ръководството на г–жа Ж. Костадинова те се разделиха на три отбора: „Знайко“, „Умко“ и „Можко“. Състезаваха се върху 5 задачи, които бяха от темите „Египетски дроби“, „Кръгове на Ойлер“, превръщане на безкрайна периодична десетична дроб в обикновена, комбинаторика и задача с кибритени клачки.

Оценяваха се от жури в състав г–жа Р. Димитрова – учител по математика и петокласниците Мария Русева и Денис Динев по предварително обявен регламент.

Проведе се и викторина за публиката. Тя съдържаше въпроси, изискващи математически знания, съобразителност и бърза логическа мисъл.

Водещи на представителната изява бяха Александрина Сталева и Симеон Монев, които внесоха много настроение и свежест.

В края на състезанието ръководителят на клуба, г–жа Костадинова връчи грамоти и  награди на всички участници.

194170497_213185130479333_4674661302145316925_n 194656661_4384774808222864_6347252211047087421_n 195115862_347219390161754_3796405614719766620_n

8. Тематична област: Екологично образование и здравословен начин на живот ; Тематична подобласт: Хранене и здраве ; Група „Живот сред природата“ ; Ръководител: Катя Тодорова

Днес /28.04.2021г./ представителната изява на клуб „Живот сред природата“ в часовете за занимания по интереси беше на тема „Оборудване на палатъчен лагер“.

Учениците от 1.А клас се приготвиха за пребиваване на къмпинг. Отборите на момичетата и момчетата бяха внимателни и успешно построиха двата лагера. В други занятия баха научили предназначението на шалтетата и спалните чували и оборудването на палатъчния лагер се получи бързо. Най-голямата емоция, разбира се, беше пребиваването и почивката на зелената поляна.

Пожеланието беше за по – дълго пребиваване  сред природата.

1 2 3 4

9. Тематична област: Математика ; Тематична подобласт: Приложна математика ; Група „Знам и мога“ ; Ръководител: Красимира Сивова

10. Тематична област: Спорт ; Тематична подобласт: Колективни спортове ; Група „Мини баскетбол“ ; Ръководител: Косьо Стефанов

11. Тематична област: Технологии ; Тематична подобласт: Езиков свят; Група „Уча, знам, мога“ ; Ръководител: Мариана Илчева

12. Тематична област: Технологии ; Тематична подобласт: Езиков свят; Група „Занимателна граматика“ ; Ръководител: Мариана Петкова

13. Тематична област: Изкуства и култура; Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства ; Група „Творческо студио“ ; Ръководител:Мария Александрова

На 2 март вокална група „Бухалче“ към ОУ „П. Р. Славейков“ изнесе празничен концерт по повод Националния празник на България. Концертната проява е част от проекта  „Занимания по интереси“. Ръководител на групата е Мария Александрова, която  поздрави присъстващите на тържеството и представи изпълнителите – ученици от 5 клас.

Пандемичната обстановка поставя много предизвикателства пред всички. Въпреки ограниченото репетиционно време  вокалистките се справиха блестящо. Репертоарът им бе съставен от песни, които са любими на много поколения българи. Прекрасните гласове на момичетата проехтяха във фоайето на училището и вдъхнаха нов живот на химни, като „Молитва за България“ , и “Боят настана“.

Това е втората публична  изява на „Бухалчетата“, която бе посрещната с бурни аплодисменти от присъстващите на концерта ученици и учители.

156212179_457231882316430_5504230176679768916_n 156692420_1310693025978581_8884435755877871832_n IMG_20210302_133637

14. Тематична област: Математика ; Тематична подобласт: Приложна математика ; Група „Дъга“ ; Ръководител: Николай Господинов

15. Тематична област: Изкуства и култура; Тематична подобласт: Сценични и танцови изкуства ; Група „Мини бижу 1″ ; Ръководител: Павлина Христова

16. Тематична област: Математика ; Тематична подобласт: Математическо моделиране ; Група „Математическо моделиране“ ; Ръководител: Райна Димитрова

На 10.06.2021г. в ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Ямбол се проведе математическо състезание – представителна публична изява на група за занимания по интереси „Математическо моделиране“ с ръководител г-жа Райна Димитрова. В него учениците от клуба решаваха 20 задачи, съобразени с формата на НВО пред свои съученици от 7-те класове. Участниците показаха самостоятелност на мисленето и интерес към математическите знания. Всички ученици се представиха отлично, а най-добрите получиха грамоти.

199395773_307553051009637_4558793277402989341_n 199823828_959466541637010_659262479784985853_n 201545766_329042745349089_7972817533089494635_n

17. Тематична област:Технологии ; Тематична подобласт: Развитие на въображението- моделиране, творчество, игри и памет ; Група „Приказна магия“ ; Ръководител: Снежана Василева

Група Занимания по интереси „Приказна магия“ – 4в клас – г-жа Снежана Василева

Чрез тематичната програмасе  постигнаха целите за:

18. Тематична област: Дигитална креативност ; Тематична подобласт: Програмиране и роботика ; Група „Роботика“ ; Ръководител: Таня Георгиева

19. Тематична област: Математика ; Тематична подобласт: Приложна математика ; Група „Математическа въртележка“ ; Ръководител: Таня Костова