ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Занимания по интереси

Цели

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците. Развитие на потенциала за учене, творческия и спортния потенциал на учениците. Приобщаване на учениците чрез формиране на общности по интереси. Превръщане на училището в по-привлекателно място за развитие и изяви.