ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Занимания по интереси 2021/2022 учебна година

1. Клуб „Забавна граматика“ , ръководител: Мариана Петкова

2. Клуб „Многознайко“, ръководител: Дорина Братанова

3. Занимания по интереси, ръководител: Николай Господинов

4. Клуб „Малки предприемачи“, ръководител: Галина Палукова

5. Клуб „Знам и мога“, ръководител: Красимира Сивова

6. Клуб „Предприемачи“, ръководител: Елена Камбурова

7. Клуб „Занимателен час“, ръководител7 Мариана Илчева

8. Клуб „Театър“, ръководител: Дагомира Бодурова

9. Клуб „Палитра“, ръководител: Александър Александров

10. Творческо студио, ръководител: Мария александрова

11. Клуб „Питагор“, ръководител: Габриела Каменова-Маринова

12. Клуб „ЛЕГО конструиране“, ръководител Галина Пенева

13. Клуб „Успешни математици“, ръководител: Станимира Крумова

14. Клуб „Отличници НВО“, ръководител: Антоанета Ангелова

15. Клуб „Математика, ура“, ръководител: Валентин Бакалов

16. Клуб „Мини баскетбол“, ръководител: Косьо Великов

17. Клуб „Мини баскетбол“, ръководител: Георги Георгиев

18. Клуб „Мини баскет“, Ръководител: Пламена Шопова