ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Занимания по интереси 2022/2023 учебна година

1. Клуб „Азбука на доброто“, ръководител: Красимира Сивова

2. Клуб „Малките в действие“, ръководител: Елена Камбурова

3. Клуб „Малкият ученик“, ръководител: Мариана Илчева

4. Клуб „Малкият мислител“, ръководител Таня Костова

5. Клуб „Многознайко“, ръководител Таня Георгиева

6. Клуб „Мини-мажоретки“, ръководител: Снежана Василева

7. Клуб “ Изследователи“, ръководител: Дорина Братанова

8. Клуб „Малки изследователи“, ръководител Мариана Петкова

9. Клуб „Математическо моделиране“, ръководител: Николай Господинов

10. Клуб „Детективски истории“, ръководител: Галина Палукова

11. Клуб „LEGO“, ръководител Симона Цветанова

12. Вокална група „Бухалче“, ръководител: Мария Александрова

13. Клуб „Палитра“, ръководител: Александър Александров

14. Клуб „Училище в кадър“, ръководител: Стоян Георгиев

15. Клуб Арт-работилница“, ръководител: Рени Димитрова

16. Вокална група „Мини Бижу 1“, ръководител: Павлина Христова

17. Група „Мини баскетбол“ , ръководител: Косьо Стуфанов

Иновативен проект : „Искам да зная, да мога, да бъда“ – модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и иновативни подходи в извънурочната и извънкласна дейности

Чрез Програмата се стремим да представим и надградим поетапно личностните, социални и граждански компетентности на учениците, използвайки усвоените знания по учебните предмети за гражданското съзнание и добродетели в демократичното общество. Учениците допълват своите знания, умения и имат готовност за отговорно гражданско поведение. Целта на образованието за демократично гражданство е ученикът да познава институции, структурата и процедурите на демократичното общество, икономическата и политическата реалност на глобализиращия се свят. Чрез гражданското образование се зачита значимостта на всяка личност да признава правото и ценността на различието като приема равнопоставеността на всички в социалното пространство. Програмата дава възможност ученикът да взаимодейства с членове на семейството си и общността по конструктивен и уважителен начин. Интерактивните занятия, заложени в нея, дават възможност на ученика да опознае себе си, изследвайки своите емоции, реакции, да изрази своята гражданска позиция, да взема самостоятелно решения за своето развитие, да проявява инициативност и способност при поставяне на цели, да планира и обосновава действията си. Носи отговорност за поведението си, умее да оценява влиянието на постъпките си и тези на своите съученици. Овладява умението да дискутира по различни теми. Разширява своите знания и умения , свързани с дебатите и медиацията.

2 клас

Група „Светът е за всички“ 2а клас с ръководител: Таня Костова

Група „Моят свят“ 2б клас с ръководител: Таня Георгиева

Група „Ние, малките граждани“ с ръководител: Снежана Василева

Група “ Ние сме децата на България“ с ръководител: Виолета Господинова

3 клас

Група „Ние децата на Ямбол“ 3в клас с ръководител: Радостина Драгнева-Томова

Група „Достоен Гражданин“ 3а клас с ръководител: Катя Тодорова

Група „Аз – детето и светът около мен“ 3г клас с ръководител:Пенка Петкова

Група „Аз, ти, ние“ – 3б клас със ръководител: Недялка Колева

5 клас

Група „Светът около мен“ 5а клас с ръководител: Светлана Колева

Група „Гражданин на Европа“ 5б клас с ръководител: Мария Александрова

Група „Познавам, управлявам“ 5в клас с ръководител: Ирина Станчева

Група „Гражданите на нашето време“ 5г клас с ръководител: Тончо Иванов

6 клас

Група „Глобален гражданин“ в 6а с ръководител  Пламена Шопова

Група „Комуникативни умения“ в 6б с ръководител   Живка Василева

Група „Гражданин на своето време“ в 6в с ръководител   Петя Данкинова

Група „Иновативен гражданин“ в 6г с ръководител   Райна Димитрова