ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Извън класни дейности за преодоляване на обучителни затруднения

ГРУПИ

1. Български език и литература за 6 клас. Ръководител: Драгомира Бодурова

2. Аз мога повече. Ръководител: Живка Василева

3. Писане по правилата. Ръководител: Соня Христова

4. Забавна математика. Ръководител: Габриела Каменова-Маринова

5. Математика за 6 клас. Ръководител: Живка Костадинова

6. Ние знаем английски. Ръководител: Бистра Парашкевова

7. История за 5 клас. Ръководител: Даниела Анастасова

8. Математика за 4 клас. Ръководител: Красимира Сивова

9. В света на числата. Ръководител: Мариана Илчева

10. Български език и литература за 4 клас. Ръководител: Елена Камбурова

11. Четем, пишем, общуване. Ръководител: Недялка Колева

12. Четем и пишем правилно. Ръководител: Пенка Петкова