ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

ИНОВАЦИИ ЗА БЪДЕЩЕТО

На 09.06.2023 г. ОУ „П. Р. Славейков“ бе домакин на първата Регионална среща за популяризиране на добри и успешни педагогически практики между иновативните училища в регион Ямбол“, организирана от г-жа Петя Деновска – ст. експерт по математика, и г-н Здравко Динев – ст. експерт по природни науки и екология, при РУО – Ямбол. В срещата участваха 10 училища, като представиха своите иновации в направленията „Иновативно учебно съдържание, учебна програма и учебни планове“, „Иновативни подходи и методи на организация на учебния процес“ и „Ученическо самоуправление – подготовка за реалността в живота и как да направим училището по-интересно а нас“.