ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Информация за прием на ученици в 8 клас за учебната 2023/2024

Заповед ОбК-ДПП-23-24

Заповед График комисии ДПП-23-24

Заповед ОбК-заболявания-ДПП-23-24

plan_priem_8  Държавен план-прием в 8 клас по профили и професии в профилираните и професионални училища на областно ниво за учебната 2023/2024 година

Заповед № РД 09 – 4061/ 30.08.2022г.  – График на дейностите по приемането на учениците