ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Информация за прием на ученици в 8 клас за учебната 2023/2024

Заповед ОбК-ДПП-23-24

Заповед График комисии ДПП-23-24

Заповед ОбК-заболявания-ДПП-23-24

plan_priem_8 Държавен план-прием в 8 клас по профили и професии в профилираните и професионални училища на областно ниво за учебната 2023/2024 година

Заповед № РД 09 – 4061/ 30.08.2022г.  – График на дейностите по приемането на учениците

Указания за родителите за прием на ученици в 8 клас 2023/2024 година

Заповед № РД-06-243 на РУО Ямбол запознаване с изпитните работи на учениците от НВО в края на VII клас по български език и литература и по математика

Ръководство за Online кандидатстване след 7 клас 2023