ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Как се пречиства водата?

На 14.12.2022г. е проведен проектен интердисциплинарен урок по дисциплините Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование. Урокът се проведе в няколко части: 1.Посещение на ПСОВ-Ямбол.

2.Изготвяне на постери.

3.Провеждане на анкети на учениците от 7„д“ клас.

Те имат задачата да изготвят цялостен проект в срок от 40 дни, а темите на проведеният урок са следните: БЗО: Приложение на микроорганизмите в човешката дейност – в пречистването на отпадни води. ХООС: Пречистване на отпадните води,чрез отстраняване на фосфора с коагулант FeCl3.