ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

„Класна стая на бъдещето“

На 20.02 и 21.02.2016г. с педагогическата колегия на ОУ“П.Р.Славейков“ се проведе специализирано обучение в контекста на програмата „Класна стая на бъдещето“ – семинарна и тренинг програма  за повишаване на професионалната квалификация и развитие на уменията за ефективна работа като екип.

Проведеното обучение по екипна ефективност предизвика и стимулира учителите да бъдат по-мотивирани и отговорни при изпълнение на задалженията и при решаване на комплексните проблеми, поставени пред тях. Повиши се координацията и комуникацията между преподавателите от различните етапи на обучение в училище.

Предлагаме и няколко мнения на учители взели участие в обучението:

“ Чудесно замислена и реализирана игра и задълбочен анализ, който ни показа, че ако искаме да успеем лично и като екип е необходимо да подкрепяме другите за постигане на общата цел.“

“ Под формата на игра усетихме част от проблемите си като екип и научихме за модели, чрез които да ги разрешим.“

„Учебната програма „Превъзходството на толтеките“ е забавна и поучителна програма за работа в екип. Всеки видя и усети как при правилното използване на информацията и разпределението на ролите в екипа на практика няма непреодолими препядствия“

Още снимки от обучението в Галерия