ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Мобилност по НП „Иновации в действие“

Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата по НП „Иновации в действие“. Шестима учители и двама ученици наблюдават иновативни методи на преподаване в ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Хасково. Посещение на CLIL урок – БЕЛ и АЕ, 4 кл. Тема: Сезоните в творчеството на българските поети, проведен в Регионална библиотека. Посещение на бинарен урок Компютърно моделиране и изобразително изкуство, 3 и 4 клас, тема: Приказни герои. Посещение на CLIL урок Английски език и изобразително изкуство, 5 клас, Тема: Рисуване на фигурална композиция/пейзаж/живопис/графика.