ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Национална програма“ Заедно в изкуствата и спорта“

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област 2 „Компетентности и таланти“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).
2.1. Цели на програмата:
− Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.
− Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
− Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
− Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
− Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
− Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
− Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

Модул 1. „ИЗКУСТВА” – Сформиране на групи за занимания в сферата на изкуствата – музикално, танцово, театрално

Група 1  Инструментална група по пиано с ръководител Мария Александрова

Група 2 Театрална група “Талантино” с ръководител Недялка Колева

Група 3 Фолклорна група „Славейчета пеят“ с ръководител Нанка Колева

Група 4 Школа по изобразително изкуство „Палитра“ с ръководител Александър Александров

Модул 2. „СПОРТ” – Сформиране на отбори за занимания в сферата на спорта – по футбол, баскетбол, волейбол

Отбор 1 Волейбол 5 – 7 клас с ръководител Пламена Шопова

Отбор 2 Футбол 5-7 клас с ръководител Георги Георгиев

Отбор 3 Баскетбол 5-7 клас с ръководител Косьо Великов