ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование“ 2021

Дейност 6.3.Техническо обезпечаване на учебния процес – доставка на интерактивен дисплей “Vestel65IFX” = 2 бр.- 15 182 лв.

Дейност 6.5 – Осигуряване на свързаност на училищата – 420 лв

Дейност 6.6 – Доизграждане на WI – FI мрежи за нуждите на училищното образование – 8 000лв.