ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Национална седмица на четенето 2017 година

Национална седмица на четенето

Програма за дейностите в ОУ”П.Р.Славейков”, гр.Ямбол:

Първи ден – понеделник, 23.10.2017г.

Откриване на Националната седмица на четенето

Брейнсторминг – „Чета, защото…” – изработване на постери по класове, разговори по темата

Отг. Класните ръководители, учители по БЕЛ

Втори ден – вторник, 24.10.2017г.

„Най-добър краснописец” – състезания по краснопис за учениците от 1 – 2 клас

„Най-добър четец” – състезания по четене за ученици от 3-4 клас

Отг. Класните ръководители

Трети ден – сряда, 25.10.2017г.

„Моята любима книга” – представяне на прочетени книги пред съученици

Отг. Класните ръководители, учители по БЕЛ

Четвърти ден – четвъртък, 23.10.2017г.

Инициатива за подаряване на детски и юношески книги за попълване на класовите библиотеки

Отг. Класните ръководители

Пети ден – петък, 11 декември 2015г.

„Петъчен гост” – четене на приказки и разкази от публични личности и приятели на класовете

Отг. Класните ръководители

Закриване на Националната седмица на четенето

Отг. Класните ръководители, всички учители

Във фоайето на 1 етаж

Инициативи и дейности за насърчаване на четенето:

„Енциклопедия за малките“ – Съвместна дейност между ученици от 6. и 3. клас; Учениците от 6.клас изработват и представят постери с интересни факти от енциклопедии, като се стремят да ги оформят в атрактивен и достъпен вид, подходящ за възприемане от по-малки деца. Учениците от 3.клас разглеждат, обсъждат и оценяват постерите, подбират критерии и аргументират оценката си.

Отг.: Др.Бодурова, учителите на третите класове – Д.Братанова, М.Петкова, Н.Господинов, Г.Палукова

Четене без край – учениците от 2.б клас четат на различни места в училище и на двора; носят свои книги. Четат през междучасията, откриват и научават много нови думи. Разменят със съучениците си прочетени вече книжки. Споделят, че са открили, че четенето е страшно забавно и научават нови и нови неща. Постъпи предложение тази седмица да продължи наистина „без край“.

Отг.: К. Тодорова

„Моята любима книга“ – лично представяне на избрани от децата от 2.в клас книжки;

Изработване на постер с любими литературни герои;

Създаване на класна библиотека

Отг.: Н.Колева

Книжка „Будители“ – изработване и попълване на книжка с информация за народните будители от учениците от 4.б клас;

Конкурс за краснопис – четене и препис на информация за будителите

Отг.: Ел.Камбурова

Албумчета за будителите – учениците от 4.в клас изработват книжки с информация за народните будители

Отг.: М. Илчева