ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Национално състезание „Ключът на музиката“

Протоколите от общинския кръг на националното състезание „Ключът на музиката“ са свалени от интернет страницата на училището, съгласно т. 67 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България.