ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

На екскурзия в Котел

На 31 май 2023 г., учениците от 2в и 2г класове от ОУ “П. Р. Славейков“ с класни ръководители госпожа Снежана Василева и госпожа Виолета Господинова бяха на екскурзия във възрожденския град Котел. Тя бе организирана по иновативен проект „Искам да зная, да мога, да бъда“.

Децата с голям ентусиазъм пътуваха към град Котел, а в Историческия музей – Пантеон, който е общински културен институт, развиващ дейност по опазване и популяризиране на културното наследство, се докоснаха до миналото на нашия народ и делото на великите възрожденци – д-р Петър Берон, Софроний и Г. С. Раковски. Преклониха глава пред статуята „Майка – България“. Не случайно и получиха свидетелствата си за завършване на 2 клас пред паметника на д-р Петър Берон.

С интерес разгледаха възрожденското „Галатанско училище“, което е архитектурен паметник от Възраждането, център на просветна дейност, с експозиция от уникални котленски килими и тъкани картини от сръчните български ръце, пресъздали чувствата си и красотата на природата.

Неповторима беше и гледката в музея – Кьорпеевата къща, която е паметник на културата по времето на Възраждането. Там се запознаха с бита и интериора на възрожденската къща от 19 век.

С много емоции и удивление се насладиха на експозициите в Природонаучния музей. Уникалната експозиция на животинските видове са показани в естествените си местообитания. Изложени са и редки, застрашени от изчезване видове като: дропла, черен лешояд, черен щъркел, скален орел, видра, кафява мечка. Във фонда на музея се съхраняват около 30 000 експоната от живата и неживата природа на Източна Стара планина. Експонатите са разпределени тематично в музея – безгръбначни, висши растения, насекоми, риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници. Музеят има висок потенциал за екологичното образование на учениците.

Срещата на децата с миналото, бита, историята и делото на възрожденците събуди у децата възторг, гордост и прекрасни чувства, че сме българи и обичаме България.