ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

НП „Ученически олимпиади и състезания“

Обща цел
Създаване на условия за личностното развитие на учениците
Конкретни (специфични) цели
 Предоставяне на възможност на учениците за интелектуална изява;
 Създаване на допълнителни условия за изява на учениците с таланти,способности и интереси в определена област на познание;
 Развиване на творческите способности на учениците;
 Интердисциплинарно и интеркултурно образование и възпитание;
 Създаване на условия за прилагане на изследователски методи в конкретни предметни области;
 Демонстриране от учениците на професионални знания, умения и компетентности и стимулиране на личностната изява и желанието за упражняване на избраната професия;
 Мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности;
 Мотивиране на учениците за поддържане на трайни знания и развиване на интерес в съответната област и за осмисляне на свободното време.