ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Организация на обучението в условията на COVID-19

Насоки за обучение и действия в извънредна епидемична обстановка в училищата


Вътрешни правила за дейността на ОУ“П.Р.Славейков“ в условията на извъредна епидемиологична ситуация на територията на страната

Приложение 1 – Заявление за преминаване в ОЕСР /приложение към Вътрешните правила/

Приложение 2 – Декларация /приложение към Вътрешните правила/

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/kakvo-tryabva-da-znayat-roditelite-na-deca-posesha/?fbclid=IwAR2K4kCzyAnBSL0Td1bpVRbB3KyFcW7HcGhvTkSJd2Ti8t6LbiGnV4hIdPA

Книгата – най стария начин на дистанционно обучение

Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

 Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing