ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Организация на обучението в условията на COVID-19

Заповед № РД-10-1204 от 05-05-21г

Заповед РД-10-1136 от 12.04.21

Заповед ОРЕС 22.03.21 и График

График ОРЕС-5-6 клас

Заповед за възст. на учебни занятия 1-4 клас

Заповед 607-27.11.2020 – ОРЕС

Вътрешни правила за ОЕСР

График -ОРЕС 1-4 кл.

График -ОРЕС 5- 7кл.

Към родителите

Вътрешни правила за дейността на ОУ“П.Р.Славейков“ в условията на извъредна епидемиологична ситуация на територията на страната

Приложение 1 - Заявление за преминаване в ОЕСР /приложение към Вътрешните правила/

Приложение 2 - Декларация /приложение към Вътрешните правила/

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/kakvo-tryabva-da-znayat-roditelite-na-deca-posesha/?fbclid=IwAR2K4kCzyAnBSL0Td1bpVRbB3KyFcW7HcGhvTkSJd2Ti8t6LbiGnV4hIdPA

НАСОКИ  ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Препоръки към родителите

Технологиите ни събират

Книгата - най стария начин на дистанционно обучение

Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

 Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители - https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing