ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Организация на обучението в условията на COVID-19

Заповед № РД-10-925/25.03.2022г.

Заповед ОРЕС 04.02.2022 на МОН за организация на обучението в периода 07.02.2022-18.02.2022г.

Заповед № РД09-1474 от 24.01.2022г. на МОН за неучебни дни

Заповед №РД09-1359 от 24.01.2022г. на МОН за преминаване на учениците от 5-7 клас в ОРЕС

Заповед на РЗИ Ямбол от 21.01.2022г.

Писмо от РЗИ Ямбол за ваксинацията

Към родителите

Заповед РД 01-991-02.12.2021 на МЗ

Заповед РД 09 4814 на МОН

Заповед РД 09-4813 на МОН


 

Заповед РД 10-ротация

Предписание РЗИ 29.11-10.12.21

Актуализирани насоки


 

Предписание на РЗИ Ямбол за преустановяване на присъствените учебни занятия в периода 22.11.21г. до 26.11.21г вкл. на учениците от 5 до 7 клас РЗИ Ямбол 19.11.21 г.

Заповед РД 10-323от19.11.2021 – ОРЕС на Директора на ОУ „П.Р.Славейков“


Заповед РД 09-4465 от 17.11.2021г. на МОН за 22.11

Заповед РД 10-316-18.11.21- балотаж


Заповед РД 10-288 от 12.11.2021г.  възстановяване на присъствените учебни занятия за учениците от 1-4 клас от 16.11.2021г.

Заповед РД 10-289-12.11.2021 – ОРЕС за 15.11.2021г.

Насоки за обучение и действия в извънредна епидемична обстановка в училищата


Заповед РД 10-277-08.11.2021 – ОРЕС

Предписание на РЗИ 05.11.2021 за преустановяване на присъствените учебни занятия за периода от 08.11.2021г. до 19.11.2021г. вкл.


Заповед РД 10-260-27.10.2021 – ОРЕС в периода 28.10.21г. до 05.11.21г. вкл.

Предписание от  РЗИ Ямбол за преустановяване на присъствените учебни занятия в периода 28.10.21г. до 05.11.21г. вкл.

ГРАФИК на учебните часове – начален етап    ГРАФИК на учебните часове - прогимназиален етап

Заповед на МОН за преминаване в ОРЕС в периода 25.10.2021г. до 07.11.2021г. вкл.

График на ротация

График на ротация ОРЕС от 25.10.2021г.-05.11.2021г.

Предписание – РЗИ за преустановяване на учебните занятия от 25.10.2021г. до 07.11.2021г.

Заповед РД09-3392/15.10.21г. на МОН

Заповед РД 10-197-15.10.2021 – ОРЕС

ГРАФИК на учебните занятия в ОРЕС – прогимназиален етап

Вътрешни правила за дейността на ОУ“П.Р.Славейков“ в условията на извъредна епидемиологична ситуация на територията на страната

Приложение 1 - Заявление за преминаване в ОЕСР /приложение към Вътрешните правила/

Приложение 2 - Декларация /приложение към Вътрешните правила/

Какво трябва да знаят родителите на деца, посещаващи детски заведения и училища в условията на COVID-19

https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/kakvo-tryabva-da-znayat-roditelite-na-deca-posesha/?fbclid=IwAR2K4kCzyAnBSL0Td1bpVRbB3KyFcW7HcGhvTkSJd2Ti8t6LbiGnV4hIdPA

НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА 2021-2022 учебна година

Книгата - най стария начин на дистанционно обучение

Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

 Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители - https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing