ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-5.001-0001

„РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

            Обучения по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“ стартираха на 12.10.2023 г. в ОУ „Петко Рачов Славейков“ гр. Ямбол. Партньори по проекта са РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и ОС на Български червен кръст“ и Скилс Консулт България ООД. Обученията обхващат всички 28 паралелки и цели повишаване социално-психологическата подкрепа на учениците в условията на кризи. Тренингите включват теоритични и практически задачи за формиране на базови умения за реакция при природни бедствия, аварии и терористични заплахи.