ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Обществена поръчка за доставка на учебници за 2020/2021 учебна година

Заповед 1094 от 16.03.2020 г.

Решение за откриване на процедура

Протокол-ОС- 3 от 17.03.2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО УТОЧНЕНИЕ

Покана- Издателска къща Рива АД

Покана-Архимед 2 ЕООД

Покана-Изкуства ЕООД

Покана-Клет България ООД

Покана-Просвета Азбуки ЕООД

Покана-Просвета Плюс ЕООД

Покана-Просвета-София АД

Покана-Юнивърс ЕООД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ