ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Обществена поръчка за доставка на учебници за 2021/2022 учебна година

РД-10-1120-30.03.2021

Заповед за откриване на процедура

Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

Линк към  адреса на профила на купувача https://app.eop.bg/buyer/20904