ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Обществени поръчки, стартирани след 15.04.2016г.

Обществена поръчка за доставка на учебници за 2017/2018 учебна година
Обществена поръчка за доставка на учебници за 2018/2019 учебна година
Обява за събиране на оферти по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет „Текущ ремонт на ОУ“П.Р.Славейков“ по обособени позиции
Схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“
Обществена поръчка за доставка на учебници за 2020/2021 учебна година
Обществена поръчка за доставка на учебници за 2021/2022 учебна година
Обществена поръчка за доставка на учебник и помагала по „Родинознание“ 1 клас за учебнато 2021/2022 година