ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Обществен съвет

2016-2017 УЧЕБНА ГОДИНА

Покана Обществен съвет- презентация

Правилник за обществените съвети

Поименен списък на членовете на Обществен съветт

Покана за заседание на Обществения съвет

Протокол1-ОС , Протокол2-ОСПротокол3-ОСПокана за заседание на обществения съвет 25.04.2017г.

Протокол4-ОСПокана- 4 заседаниеОС

Протокол5-ОС

Покана-5-учебници

Протокол 6 ОС

2017-2018 УЧЕБНА ГОДИНА

Покана 1 15-09-2017г. , ПРОТОКОЛ № 1 15-09-2017

Покана 2 – 26.10.2017г.Протокол 2 26-10-17

Протокол 3 29-11-17Протокол 4-25-01-18

Покана 8 – 21.02.2018г., Протокол 5 21-02-18

Покана-23-04-18Протокол 23-04-2018

Покана-25-07-2018Протокол 25-07-2018-ОС

Покана ОС-18-19Протокол ОС-13-09-2018

Покана ОС-29-10-2018Протокол ОС-29-10-2018

Покана-28-01-2019-ОСПротокол ОС-28-01-2019

Покана ОС-26-03-2019ПР-ОС-26-03-2019

Покана ОС-24-04-19Протокол ОС-24-04-2019

Покана ОС-7-2019, Протокол ОС-1-07-2019 

Покана-ОС-12-09-19Протокол ОС-12-09-19

2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Покана-28-10-2019-ОСПрот-ОС-29-1-2019

Покана -23-01-20Протокол ОС-23-01-2020

Покана-ОС-17-03-2020Протокол-ОС-17-03-2020

Покана-ОС-27-07-2020Протокол-ОС-27-07-2020

Покана-ОС-27-04-2020Протокол-ОС-27-04-2020

2020/2021 учебна година

Покана-ОС-9-09-2020Протокол – 6-ОС-9-09-2020

Покана-ОС-27-10-2020Протокол-ОС-27-10-2020

Покана-ОС-26-01-2021   Протокол ОС-26-01-2021

Покана-ОС-18-02-2021  ПротОС-18-02-2021

Пок-ОС-15-03-2021-учебници   Пр-ОС-15-03-учебници

Покана ОС 12.04.21                        Протокол 5 ОС 12.04.21