ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

ОБЯВА

Уважаеми родители,

на 20.12.2016г. от 18,00 часа в учителската стая на ОУ“П.Р.Славейков“ ще се проведе събрание на родителите /по двама родители от всяка паралелка, избрани на родителската среща/ при следния дневен ред:

1. Определяне състава на Обществения съвет при ОУ“П.Р.Славейков“.

Молим родителите, които са избрани като представители на съответния клас да присъстват на учредетелното събрание.

 

Ръководството на ОУ“П.Р.Славейков“