ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Олимпиади и национални състезания

График за провеждане на ученически олимпиади и състезания през учебната 2023/2024 година

Олимпиада по Математика

Национално състезание по Компютърно моделиране

Олимпиада по География и икономика

Олимпиада по История и цивилизация

Олимпиада по Физика

Национално състезание „Ключът на музиката“

Олимпиада по Химия и опазване на околната среда 

Олимпиада по Биология и здравно образование

Национална олимпиада „Знам и мога“

Олимпиада по Български език и литература