ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Открит урок

На 17.03.2015г. в ОУ“П.Р.Славейков“ , Ямбол се проведе открит урок по физика и астронамия в 7 клас. Темата беше „Използване на ядрената енергия“. Гостуваха г-н Здравко Динев – ст. експерт по Природни науки към РИО Ямбол, учители по физика и астрономия от други ямболски училища, г-жа Петя Пенева – Директор на училището и колеги.

В урока бяха използвани интерективни методи на обучение и възможностите на новите технологии. Проведе се дебат между учениците на тема „За и против използването на ядрената енергия“. Така децата бяха изведени от пасивната си позиция и проявиха активно отношение по въпроса.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA