ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

ОУ „ П.Р.Славейков“ посреща партньори и приятели

ОУ „ П.Р.Славейков“ бе домакин на форум за споделяне на добри практики по НП „ Иновации в действие“ . На 4.05 и 05.05.2022 г. приехме нашите партньори от Силистра – Иновативно Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „ Отец Паисий“ , както и екип учители и ученици от ОУ „Любен Каравелов“ – Ямбол. Гости на форума бяха г-жа Емилия Кремъкова – Председател на ПК „ Образование , спорт и младежки дейности“ към ОС – Ямбол, г-н Здравко Динев – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Ямбол , директорите на партниращи детски градини -г-жа П.Господинова /ДГ „Слънце“/, г-жа Милена Паскова / ДГ“Пламъче“/ и г-жа Галина Василева /ДГ „Свобода“/.

Гостите бяха посрещнати в иновативно Основно училище „П.Р.Славейков“  и се запознаха с историята , развитието и успехите на учениците и педагогическата колегия. Проследиха дългия път на създаването на иновативния проект  „Искам да зная, да мога, да бъда – модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и  иновативни подходи в  извънурочната и извънкласна дейности“.  Училищната програма  за социални умения и личностно развитие се изпълнява от учениците от 2 клас  и  5 клас, които са разработили годишни планове, по които работят.

В дискусионния форум “ Проектно –  базирано обучение в извънкласната дейност“ колегите от партниращите училища споделиха своите идеи за прилагането на проектно –  базираното обучение както в урочната, така и в извънурочната дейности.  Идеи, полезни и приложими както в начален, така и в прогимназиален етап. Колегите от Иновативно Основно училище  „Св. Св. Кирил и Методий“ насочиха нашето  внимание към представената в Силистра презентация  „Разкази за Силистра и Дунава“.  Основният акцент в иновацията на училището  е повишаването на качеството на образованието  в проактивна среда, чрез клубни форми за учениците от прогимназиален етап – „Краезнание“, „Аз общувам с Европа“ и   „ Уча румънски език“.  В класовете от начален етап 6 паралелки имат статут на „Градски детективи“, които веднъж месечно провеждат своите изследователски дни, търсейки интересни факти от градската среда. По този начин учениците успяват да откриват и осъществяват междупредметни връзки, развива се тяхната функционална грамотност и придобиват практически знания и умения.

Учениците от 5 клас представиха общ екологичен проект „ Екологична работилница“. Постерната сесия отрази  проучванията на учениците върху темата за замърсяването на природата и вредата от свръхконсуматорското ни общество. В този процес на търсене на информация и факти по темата , учениците усвояваха умения да защитават позиция в  дискусия, да вземат отговорни решения , да работят в екип. В откритата заключителна сесия учениците в партньорство с класните ръководители и съмишленици, предложиха своите идеи как да дадем втори живот на вече използвани предмети от бита.

 

Малките второкласници влязоха в ролята на „нещотърсачи“, които в игрова форма изпълняваха различни предизвикателства, демонстрираха наученото в заниманията по иновативния проект  и търсеха „съкровището“. А „съкровището“ съдържаше  ценностите – уважаване на родовите корени, семейството, приятелството, приемането на различните – които ние усещаме в сърцето.

Заключителният форум „Иновациите – път към модерното училище“ обобщи споделените добри практики от иновативните училища, както нови идеи от партниращите училища .  Годините на пандемията ни отдалечиха един от друг. Децата имат нужда от изява на своите постижения, а учителите – от срещи за споделяне на различни идеи, практики, от спечелване на нови приятелства.  Оживените разговори продължиха и по време на разходката из забележителностите на  Ямбол – интерактивен музей Безистен, АР „Тракийски и античен град Кабиле.

Реализираните мобилности в Силистра /28.04 и 29.04 2022г/ и Ямбол /04.05 – 05.05.2022г./  по НП „Иновации в действие“ добавиха  креативни идеи, инициативи, споделен опит …и нови приятелства.