ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Педагогически колектив

Илиана Василева Бицова – Директор

Петя Божидарова Пенева  – ЗДУД

Радка Павлова Динева – ЗДУД

Милен Колев Бянов – ЗДАСД

Валентин Георгиев Бакалов – Педагогически съветник

инж. Галина Славчева Пенева – РК „ИКТ“, учител ИТ и КМИТ

Моника Петрова Петрова – Технически сътрудник

Красимира Стефанова Сивова – Старши учител начален етап, класен ръководител 1а клас

Елена Желязкова Камбурова – Старши учител начален етап, класен ръководител 1б клас

Мариана Кирилова Илчева – Старши учител начален етап,класен ръководител 1в клас 

 Георги Стоянов Дичев – Старши учител начален етап, класен ръководител 1г клас

Таня Костова Костова – Учител начален етап, класен ръководител 2а клас

Таня Атанасова Георгиева – Старши учител начален етап, класен ръководител 2б клас

Снежана Стойчева Василева – Старши учител начален етап, класен ръководител 2в клас

Виолета Велева Господинова – Старши учител начален етап, класен ръководител 2г клас

Катя Димитрова Тодорова – Старши учител начален етап, класен ръководител 3а клас

Недялка Динкова Колева – Старши учител начален етап, класен ръководител 3б клас

Радостина Панайотова Драгнева – Томова – Старши учител начален етап, класен ръководител 3в клас 

Пенка Цонева Петкова – Старши учител начален етап, класен ръководител 3г клас

Дорина Иванова Братанова -Главен учител начален етапкласен ръководител 4а клас

Мариана Стоянова Петкова – Старши учител начален етапкласен ръководител 4б клас 

Николай Господинов Господинов – Старши учител начален етап, класен ръководител 4в клас

Галина Любенова Палукова – Старши учител начален етап, класен ръководител 4г клас

Любаша Венциславова Стоянова – Старши учител ЦОУД начален етап, група 1а

Ели Рамизова Калева – Учител ЦОУД начален етап, група 1б

Ваня Вълчева Костадинова – Учител ЦОУД начален етап, група 1в

Гергана Кирилова Бояджиева – Учител ЦОУД начален етап, група 1г

Николина Росенова МирчеваУчител ЦОУД начален етап, група 2а

Валентина Петрова ИвановаУчител ЦОУД начален етап, група 2б

Стефка Юркова Кючукова – Учител ЦОУД начален етап, група 3а

Симона Цветанова Казакова – Учител ЦОУД начален етап, група

Любомир Иванов Григоров – Учител ЦОУД  начален етап, група 4а

Даниела Николаева Михайлова – Старши учител ЦОУД начален етап, група 4б

Валентина Христова Живкова – старши учител ЦОУД 5 клас, група 5а

Стоян Георгиев Георгиев – учител ЦОУД 5 клас, група 5б

Соня Радева Христова- Старши учител Български език и литература, класен ръководител на 7г клас

Живка Димова Василева- Старши учител Български език и литература, класен ръководител на 6б клас

Светлана Атанасова Колева – Учител Български език и литература, класен ръководител на 5а клас

Петя Денчева Данкинова – Старши учител Български език и литература, класен ръководител на 6в клас

Ивелина Юлиянова Тепсизова – Учител Биология и здравно образование, Английски език

 Диляна Димчева Вълчева – Учител Английски език, класен ръководител на 7б клас

Бистра Господинова Парашкевова – Главен учител Английски език, класен ръководител на 7д клас

Станимира Петрова Крумова  –  учител Математика, Информационни технологии

Габриела Иванова Каменова – Маринова – Старши учител Математика и физика, КМИТ и ИТ

Райна Валентинова Димитрова – Учител Математика и информационни технологии, класен ръководител на 6г клас

Ирина Славчева Станчева – Старши учител Математика и физика, класен ръководител на 5в клас

Йорданка Енчева Тошкова- Старши учител Биология и химия,  класен ръководител на 7а клас

Даниела Анастасова- Стоянова – Старши учител История, класен ръководител на 7в клас 

Тончо Тодоров Иванов – Учител География и икономика, класен ръководител на 5г клас

Райчо Георгиев Райков – Старши учител Технологии и предприемачество

Рени Стоянова Димитрова – Старши учител Технологии и предприемачество

Мария Стефанова Александрова – Старши учител  по Музика, класен ръководител на 5б клас

Пламена Иванова Шопова – Старши учител Физическо възпитание и спорт, класен ръководител на 6а клас

Косьо Стефанов Великов – Учител Физическо възпитание и спорт

Георги Иванов Георгиев – Старши учител Физическо възпитание и спорт

Александър Петков Александров – Старши учител Изобразително изкуство

Галина Андонова Иванова – ресурсен учител, логопед