ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Педагогически колектив

Илиана Василева Бицова - Директор

Петя Божидарова Пенева  - ЗДУД

Радка Павлова Динева – ЗДУД

Милен Колев Бянов – ЗДАСД

Валентин Георгиев Бакалов - Педагогически съветник

инж. Галина Славчева Пенева - РК „ИКТ“, учител ИТ и КМИТ

Таня Костова Костова - Учител начален етап

Таня Атанасова Георгиева - Старши учител начален етап

Снежана Стойчева Василева - Старши учител начален етап

Виолета Велева Господинова - Старши учител начален етап

Катя Димитрова Тодорова - Старши учител начален етап

Недялка Динкова Колева - Старши учител начален етап

Радостина Панайотова Драгнева – Томова – Старши учител начален етап

Пенка Цонева Петкова - Старши учител начален етап

Дорина Иванова Братанова -Главен учител начален етап

Мариана Стоянова Петкова - Старши учител начален етап

Николай Господинов Господинов - Старши учител начален етап

Галина Любенова Палукова – Старши учител начален етап

Красимира Стефанова Сивова – Старши учител начален етап

Елена Желязкова Камбурова - Старши учител начален етап

Мариана Кирилова Илчева - Старши учител начален етап

 Георги Стоянов Дичев - Старши учител начален етап

Маргарита Димитрова Тодорова - Старши учител  ЦОУД начален етап

Ели Рамизова Калева - Учител ЦОУД начален етап

Любаша Вениславова Стоянова – Старши учител ЦОУД начален етап

Ваня Вълчева Костадинова - Учител ЦОУД начален етап

Стефка Юркова Кючукова - Учител ЦОУД начален етап

Симона Цветанова Казакова - Учител ЦОУД начален етап

Галина Колева Бянова -  УчителЦОУД начален етап

Даниела Николаева Михайлова - Старши учител ЦОУД начален етап

Светлана Атанасова Колева – Учител ЦОУД начален етап

Любомир Иванов Григоров - Учител ЦОУД  начален етап

Валентина Христова Живкова – старши учител ЦОУД 5 клас

Стоян Георгиев Георгиев – учител ЦОУД 5 клас

Соня Радева Христова- Старши учител Български език и литература

Живка Димова Василева- Старши учител Български език и литература

Драгомира Иванова Бодурова –  Главен учител Български език и литература

Петя Денчева Данкинова - Старши учител Български език и литература

Ивелина Юлиянова Тепсизова – Учител Биология и здравно образование, Английски език

 Диляна Димчева Вълчева - Учител Английски език

Бистра Господинова Парашкевова - Старши учител Английски език

Станимира Петрова Крумова  -  учител Математика, Информационни технологии

Габриела Иванова Каменова – Маринова - Старши учител Математика и физика

Райна Валентинова Димитрова – Учител Математика и информационни технологии

Антоанета Рускова Ангелова – Старши учител по математика, физика, итформационни технологии

Йорданка Енчева Тошкова- Старши учител Биология и химия

Красимира Стоянова Драгова - Старши учител География

Даниела Анастасова- Стоянова - Старши учител История 

Райчо Георгиев Райков – Старши учител Технологии и предприемачество

Мария Стефанова Александрова - Старши учител  по Музика

Пламена Иванова Шопова - Старши учител Физическо възпитание и спорт

Косьо Стефанов Великов – Учител Физическо възпитание и спорт

Георги Иванов Георгиев - Старши учител Физическо възпитание и спорт

Александър Петков Александров - Старши учител Изобразително изкуство

Галина Андонова Иванова – ресурсен учител, логопед