ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Педагогически колектив

Илиана Бицова – Директор

Петя Пенева  – ЗДУД

Радка Динева – ЗДУД

Милен Бянов – ЗДАСД

Валентин Бакалов – Педагогически съветник

инж. Галина Пенева – РН „ИКТ“, учител ИТ и КМИТ

Моника Петрова – Технически сътрудник

Дорина Братанова -Главен учител начален етап, класен ръководител 1а клас

Мариана Петкова – Старши учител начален етап, класен ръководител 1б клас 

Николай Господинов – Старши учител начален етап, класен ръководител 1в клас

Галина Палукова – Старши учител начален етап, класен ръководител 1г клас

Красимира Сивова – Старши учител начален етап, класен ръководител 2а клас

Елена Камбурова – Старши учител начален етап, класен ръководител 2б клас

Мариана Илчева – Старши учител начален етап,класен ръководител 2в клас 

 Георги Дичев – Старши учител начален етап, класен ръководител 2г клас

Таня Костова – Учител начален етап, класен ръководител 3а клас

Таня Георгиева – Старши учител начален етап, класен ръководител 3б клас

Снежана Василева – Старши учител начален етап, класен ръководител 3в клас

Виолета Господинова – Старши учител начален етап, класен ръководител 3г клас

Катя Тодорова – Старши учител начален етап, класен ръководител 4а клас

Недялка Колева – Старши учител начален етап, класен ръководител 4б клас

Радостина Драгнева – Томова – Старши учител начален етап, класен ръководител 4в клас 

Пенка Петкова – Старши учител начален етап, класен ръководител 4г клас

Йорданка Тошкова- Старши учител Биология и химия,  класен ръководител на 5а клас

Даниела Анастасова- Стоянова – Старши учител История, класен ръководител на 5б клас

Даниела Михайлова – Старши учител Български език и литература, класен ръководител на 5в клас

Бистра Парашкевова – Главен учител Английски език, класен ръководител на 5г клас

Светлана Колева – Учител Български език и литература, класен ръководител на 6а клас

Мария Александрова – Старши учител  по Музика, класен ръководител на 6б клас

Ирина Станчева – Старши учител Математика и физика, класен ръководител на 6в клас 

Тончо Иванов – Учител География и икономика, класен ръководител на 6г клас

Пламена Шопова – Старши учител Физическо възпитание и спорт, класен ръководител на 7а клас

Живка Василева- Старши учител Български език и литература, класен ръководител на 7б клас

Мими Караколева – Старши учител Български език и литература, класен ръководител на 7в клас

Райна Димитрова – Учител Математика и информационни технологии, класен ръководител на 7г клас

Любаша Стоянова – Старши учител ЦОУД начален етап, група 1а

Мирослава Василева – Старши учител ЦОУД начален етап, група 1б

Симона Казакова  – Учител ЦОУД начален етап, група 1в

Валентина Иванова  – Учител ЦОУД начален етап, група 1г

Ели Калева – Учител ЦОУД начален етап, група 2а

Ваня Костадинова Старши учител ЦОУД начален етап, група 2б

Гергана Бояджиева – Учител ЦОУД начален етап, група 2в

Николина Мирчева  – Учител ЦОУД начален етап, група 3а

Лина Петкова – Учител ЦОУД начален етап, група

Стефка Кючукова – Учител ЦОУД  начален етап, група 4а

Любомир Григоров – Учител ЦОУД  начален етап, група 4а

Мирослава Стоева – Учител ЦОУД 5 клас, група 5а

Стоян Георгиев – учител ЦОУД 5 клас, група 5б

Ивелина Тепсизова – Учител Биология и здравно образование, Английски език

 Диляна Вълчева – Учител Английски език, класен ръководител на 7б клас

Тихомир Сталев  –  учител Информационни технологии

Габриела Каменова – Маринова – Старши учител Математика и физика, КМИТ и ИТ

Райчо Райков – Старши учител Технологии и предприемачество

Рени Димитрова – Старши учител Технологии и предприемачество

Емили Илиева – Учител Физическо възпитание и спорт

Георги Георгиев – Старши учител Физическо възпитание и спорт

Александър Александров – Старши учител Изобразително изкуство

Галина Иванова – ресурсен учител, логопед