ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Педагогически колектив

Илиана Василева Бицова - Директор

Петя Божидарова Пенева  - ЗДУД

Радка Павлова Динева – ЗДУД

Милен Колев Бянов – ЗДАСД

Валентин Георгиев Бакалов - Педагогически съветник

инж. Галина Славчева Пенева - РК „ИКТ“

Дорина Иванова Братанова -Старши учител начален етап

Мариана Стоянова Петкова - Старши учител начален етап

Николай Господинов Господинов - Старши учител начален етап

Галина Любенова Палукова – Учител начален етап

Красимира Стефанова Сивова – Старши учител начален етап

Елена Желязкова Камбурова - Старши учител начален етап

Мариана Кирилова Илчева - Старши учител начален етап

 Георги Стоянов Дичев - Старши учител начален етап

Таня Костова Костова - Старши учител начален етап

Таня Атанасова Георгиева - Старши учител начален етап

Снежана Стойчева Василева - Старши учител начален етап

Виолета Велева Господинова - Старши учител начален етап

Мария Стефанова Александрова - Учител начален етап

Катя Димитрова Тодорова - Старши учител начален етап

Недялка Динкова Колева - Старши учител начален етап

Пенка Цонева Петкова - Старши учител начален етап

Стефка Юркова Кючукова - Учител ЦДО начален етап

Галина Колева Димошкова -  Учител ЦДО начален етап

Радостина Панайотова Драгнева – Томова -Учител ЦДО начален етап

Ели Рамизова Калева - Учител ЦДО начален етап

Даниела Николаева Михайлова - Учител ЦДО начален етап

Ваня Миленова Минчева -  Учител ЦДО начален етап

Николина Росенова Мирчева - Учител ЦДО начален етап

Живко Стоянов Нейчев – Учител ЦДО начален етап

Светлана Атанасова Колева – Учител ЦДО начален етап

Грозданка Александрова Славова - Старши учител ЦДО начален етап

Соня Радева Христова- Старши учител Български език и литература

Живка Димова Василева- Старши учител Български език и литература

Драгомира Иванова Бодурова –  Главен учител Български език и литература

Петя Денчева Данкинова - Старши учител Български език и литература

Ивелина Юлиянова Тепсизова – Учител Биология и здравно образование, Английски език

 Диляна Димчева Вълчева - Учител Английски език

Бистра Господинова Парашкевова - Старши учител Английски език

Живка Динева Костадинова - Старши учител Математика

Габриела Иванова Каменова – Маринова - Старши учител Математика и физика

Райна Валентинова Димитрова – Учител Математика и информационни технологии

Валентина Христова Живкова – старши учител Математика и информационни технологии

Йорданка Енчева Тошкова- Старши учител Биология и химия

Красимира Стоянова Драгова - Старши учител География

Даниела Анастасова- Стоянова - Старши учител История 

Райчо Георгиев Райков – Старши учител Технологии и предприемачество

Маргарита Димитрова Тодорова - Старши учител Технологии и предприемачество

Елена Василевна Иванова - Старши учител Музика

Пламена Иванова Шопова - Старши учител Физическо възпитание и спорт

Емили Емилова Илиева -Учител Физическо възпитание и спорт

Георги Иванов Георгиев - Старши учител Физическо възпитание и спорт

Александър Петков Александров - Старши учител Изобразително изкуство

Антоанета Рускова Ангелова – Старши учител ЦДО 5 клас

Галина Андонова Иванова – ресурсен учител, логопед