ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

ПЕТ СПЕЦИАЛНИ НЕЩА ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО

На 29.11.2022 г. в зрителната зала на ОУ „П. Р. Славейков“ се проведе занятие на тема „Никой не трябва да бъде сам“ по иновативен проект „Искам да зная, да мога, да бъда“– модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и иновативни подходи в извънурочната и извънкласната дейности.

Екипи от 3.а, 3.б и 3.г класове работиха по различни казуси. След определено време говорителите на екипите представиха решенията на проблемите. Паралелно с това останалите ученици в залата имаха задача по предварително раздадени работни листи. Част от задачата на аудиторията бе да посочат 5 СПЕЦИАЛНИ НЕЩА за приятелството: БЕЗ ОБИДИ, БЕЗ ЛЪЖИ, БЕЗ ПРЕДАТЕЛСТВО, С ДОБРО И С ЛЮБОВ!

След дискусия по темата логичен и емоционален завършек бе рецитацията на стихотворението на Златина Билярска „Песен за приятелството“.

Гости бяха Г-жа Илиана Бицова – директор на училището, г-жа Радка Динева и г-жа Петя Пенева – зам.-директори. Те изказаха удовлетвореност от съпреживяното и споделиха, че изпитват чувство на гордост от демонстрираното мислене и подход на учениците в решаването на разиграните ситуации.