ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Планове

План на ОУ“П.Р.Славейков“ – Ямбол през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Учебен план-1 клас-20-21

Учебен план-2клас-20-21

Учебен план-3клас-20-21

Учебен план-4клас-20-21

Учебен план-5клас-20-21

Учебен план-6клас-20-21

Учебен план-7клас-20-21

Годишен план за дейността на ОУ „П.Р.Славейков“ през учебната 2020/2021 година

План за квалификационната дейност за учебната 2020/2021 година

Правила за участие на педагогическите специалисти в квалификационната дейност и механизъм за финансова подкрепа

План за действие – БДП 2021