ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Планове

План на ОУ“П.Р.Славейков“ – Ямбол през учебната 2021-2022 година в условията на Covid 19

1 клас-учебен план-2021/2022

2 клас-учебен план-2021-2022

3 клас-учебни планове-2021-2022

4 клас-учебни планове-2021-2022

5 клас-учебни планове-2021-2022

6 клас-учебни планове-2021-2022

7 клас-учебни планове-2021-2022 

Годишен план за дейността на училището 

Спортен календар -2021-2022

План за квалификационната дейност за учебната 2021-2022година

Правила за участие на педагогическите специалисти в квалификационна дейност и механизам за финансова подкрепа 2021-2022

План БДП 2021/2022 учебна година – по стратегия 2021-2030