ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Планове

Годишен план за дейността на училището 23-24

Спортен календар 23-24

УП 1а 23-34; УП 1б 23-24; УП 1в 23-24; УП 1г 23-24; УП 2а 23-24; УП 2б 23-24; УП 2в 23-24; УП 2г 23-24; УП 3а 23-24; УП 3б 23-24; УП 3в 23-24; УП 3г 23-24; УП 4а 23-24; УП 4б 23-24; УП 4в 23-24; УП 4г 23-24; УП 5а 23-24; УП 5б 23-24; УП 5в 23-24; УП 5г 23-24; УП 6а 23-24; УП 6б 23-24; УП 6в 23-24; УП 6г 23-24; УП 7а 23-24; УП 7б 23-24; УП 7в 23-24; УП 7г 23-24

План за квалификация на педагогическите специалисти 23-24

Правила за участие на педагогическите специалисти в квалификационна дейност за учебната 23-24

План БДП 2021/2022 учебна година – по стратегия 2021-2030