ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Планове

Годишен план за дейността на училището през учебната 2022/2023 учебна година

УП-1а-22-23УП-1б-22-23; УП-1в-22-23; УП-1г-22-23; УП-2а-22-23; УП-2б-22-23; УП-2в-22-23; УП-2г-22-23; УП-3а-22-23; УП-3б-22-23; УП-3в-22-23; УП-3г-22-23; УП-4а-22-23; УП-4б-22-23; УП-4в-22-23; УП-4г-22-23; УП-5а-22-23; УП-5б-22-23; УП-5в-22-23; УП-5г-22-23; УП-6а-22-23; УП-6б-22-23; УП-6в-22-23; УП-6г-22-23; УП-7а-22-23; УП-7б-22-23; УП-7в-22-23; УП-7г-22-23; УП-7д-22-23

План за квалификацията на педагогическите специалисти за учебната 2022-2023 година

Правила за участие на педагогическите специалисти в квалификационна дейност за учебната 2022-2023 година

План БДП 2021/2022 учебна година – по стратегия 2021-2030