ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Информация за прием на ученици в 8 клас за учебната 2022/2023

Списък на неспециализираните училища в Област Ямбол, които ще осъществяват прием на ученици в 8 клас_2022_2023

Заповед РД-06-174-21-04-2022 за утвърждаване на план-прием за учебната 2022/2023г. за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии…

Заповед РД-06-175-21-04-2022 за държавен план прием в 5 клас за учебната 2022/2023г в ПМГ „А.Радев“, гр.Ямбол

Дейности по приемане в VIII клас на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със СОП по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО  –  Заповед Областни комисии – График на дейностите,  Заповед състав Обл. комисия хронични заболявания …

Указания за родителите – прием 8 клас 2022/2023 учебна година

График на дейности по прием в 8 клас 2022/2023 учебна година

Online кандидатстване след 7 клас 2022