ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

План-прием на ученици завършили 7 клас за учебната 2021/2022

ПРОЕКТ: Държавен план-прием в 8 клас в профилираните и професионални гимназии, в средните и обединените училища от област Ямбол за учебната 2021/2022   Вижте тук!

ПРОЕКТ: Държавен план-прием в 8 клас за учебната 2021/2022 година – задочна форма на обучение   Вижте тук!

Дейности по приемане в VIII клас на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания, със СОП по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО  Вижте информацията тук!