ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Поредното успешно обучение, организирано от Център за творческо обучение, гр. София

В дните 10.02.-11.02.2024 г. в ОУ „Петко Р. Славейков“, гр. Ямбол се проведе обучение на педагогически специалисти. То е част от календара на „Пролетни квалификационни дни“ 2024, които ежегодно се провеждат в училище. Водещ на обучението бе Цветелина Милкова Пацева-Колева, част от екипа на Център за творческо обучение, гр. София.

Темата на обучението беше „STEM образование с програмата на INTEL “Умения за иновации”. Тя е предназначена за училища, които са започнали дейности по внедряване на програмата „Умения за иновации“. Нашето училище участва в реализирането на тази програма. „Умения за иновации“ (Intel® Skills for Innovation Initiative) е разработена от световния лидер в технологиите Intel® в отговор на нарастващата необходимост от дигитална трансформация в образованието. Програмата съчетава STEM, образователни ресурси, технологии и проектно базирано обучение, за да подкрепи учителите в използването на нови подходи на преподаване, с които да развиват когнитивни, технологични и социално-емоционални умения у учениците.

Обучението предложи насоки за въвеждане на цялостна STEM програма (технологии, учебно съдържание и методика). Участниците дискутираха върху възможностите, които дигиталните технологии предоставят за организиране на учебен процес, ориентиран към развиване на умения и компетентности, необходими за успешната им реализация. При работата в малки групи се актуализираха уменията за планиране и управление на проектно базираното обучение. В края на обучението учителите изразиха удовлетвореност от практическата му насоченост и придобиха увереност в прилагането на различни методи на преподаване и технологии в областта на STEM науките, както и ползите от формиращото оценяване, ориентирано към процеса на учене и развиване на умения.