ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ

Азбуката вече зная!

Книжка мога да чета!

Най- голямата магия

съм научил на света!

Емоционален и вълнуващ бе Празникът на буквите за първокласниците на ОУ“ П. Р. Славейков“, гр. Ямбол. С мили тържества в закачки, смях и с много настроение в залата на Държавен куклен театър „Георги Митев“ и в училищната театрална зала те показаха на своите родители и гости, че вече са грамотни.

Заедно с децата на този единствен и неповторим празник, се вълнуваха и техните класни ръководители Кр. Сивова, Е. Камбурова, М. Илчева, Г. Дичев и учителите ЦОУД- Л. Стоянова, Е. Калева, В. Костадинова и Г. Бояджиева.

Ръководството на училището поздрави малките артисти и ги зарадва с подаръци.

На добър час в света на знанието!