ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Превенция на агресията и насилието в училище

Взаимодействие на доставчици на социални услуги от консултативен тип и училища

Училищен механизъм за реагиране при проява на тормоз и насилие

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Инструктаж

Система за взаимодействие

Информация за доставчиците на социални услуги