ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Преместване, приемане на ученици в ОУ“П.Р.Славейков“

Указания за преместване, приемане на ученици 

Заявление за преместване на ученици в общия случай:

1. Заявление преместване – образец

Заявление за приемане на ученици в общия случай:

1. Заявление приемане  – образец

2.ДЕКЛАРАЦИЯ-информирано съгласие – образец

Приемане на ученици в първи клас:

1. Приложение 1 – 1 клас – Заявление за класиране – образец

2. Приложение 2 – 1 клас – Заявление за записване – образец

3. ДЕКЛАРАЦИЯ-информирано съгласие – образец

 Приемане на ученици в пети клас:

1. Приложение 2 -5клас – Заявление за записване – образец

2. ДЕКЛАРАЦИЯ-информирано съгласие – образец