ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Програми

Годишна училищна програма за ЦОУД

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 2021/2022 учебна година 

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021/2022 учебна година 

Програма за предоставяне на равни възможности  и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ОУ“П.Р.Славейков“

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ОУ“П.Р.Славейков“ за учебната 2021/2022 година