ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Програми

Годишна училищна програма за ЦОУД

Програма за подкрепа на личностното развитие на учениците в училище за учебната 2020/2021 година

Програма за превенция на ранно напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в ОУ“П.Р.Славейков“

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ“П.Р.Славейков“ за учебната 2020/2021 година