ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Програми

Годишна програма за ЦОУД 2022/2023 учебна година

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 2022/2023 учебна година

Програма за превенция на ранното напускане 2022/2023 учебна година

Програма за предоставяне на равни възможности 2022/2023 учебна година

Мерки за повишаване на качеството 2022/2023 учебна година

Училищна програма по гражданско, здравно, екологично образование 2022/2023 учебна година

План БДП 2022-2023 – нов по стратегия 2021-2030