ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Проект „ПрироДа“

 

В средата на месец октомври  в ОУ „П.Р.Славейков“  стартира работата  по проект „ПрироДА“, свързан с образованието за устойчиво развитие,  заедно с издателство „Просвета“ и БДЗП.

В него участват  две групи ученици от V и VІ клас с ръководители Йорданка Тошкова и Красимира Драгова. Проектните дейности включват занимания от  15 учебни часа, еднодневно учебно посещение в края на месец април в зона от Натура 2000(Защитена местност „Пода“ край гр. Бургас)  и посещение на пътуващо кино.

Ръководителите на проекта са  убедени,  че предстоящата съвместна работата с издателство „Просвета“ и БДЗП  ще  донесе нови знания и умения на учениците и  професионално удовлетворение за самите тях.