ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Проект № 2022-1- BG01-KA122-SCH-000072492 „УЛОВИ И СПОДЕЛИ!“

Без име

Проект

№  2022-1- BG01-KA122-SCH-000072492

„УЛОВИИСПОДЕЛИ!“

„Улови и сподели!“- Изграждане на умения за дигитализиране на работата на педагогическия специалист чрез съвременните технологии и възможностите за нейното разпространение

Групата от 12 педагогически специалисти от ОУ „П.Р. Славейков“,които ще участват в структуриран курс на тема „Средства и методи за споделяне работата на учителя“ в Берлин, Германия е в състав:

 1. Таня Костова Костова – старши начален учител
 2. Петя Денчева Данкинова – старши учител по БЕЛ
 3. Петя Божидарова Пенева – ЗДУД
 4. Стефка Юркова Кючукова- учител в група ЦОУД
 5. Симона Цветанова  Казакова – – учител в група ЦОУД
 6. Красимира Стефанова Сивова- старши  начален учител
 7. Елена Желязкова Камбурова -старши  начален учител
 8. Стоян Георгиев Георгиев – учител в група ЦОУД
 9. Галина Любенова Палукова  – старши  начален учител
 10. Мариана Стоянова Петкова – старши  начален учител
 11. Радостина Панайотова Драгнева – Томова – старши  начален учител
 12. Илиана Василева Бицова – директор

Курсът се провежда в рамките на 6 учебни дни, от 23.06 2022г. до 30.06.2022г., като негов организатор е „Youth connected by Sound“ (YCBS), Берлин , Германия. В избрания от нас курс се разглеждат различни дигитални технологии за документиране и споделяне работата на учителя, създаването на медийни продукти и тяхното разпространение по различни дигитални канали. Повече информация за курса може да се получи на следния линк: https://ycbs.eu/en/europe/europe-on-ycbs/373-tools-and-methods-of-sharing-the-teachers-work.html

Педагогическите специалисти ще се запознаят с особеностите на видеозапис на урок, концертно представяне на учениците и спортно представяне. Те ще научат някои основни техники на работа с камера, когато снимат с една или две камери. Участниците ще придобият знания и умения за аудиозапис на разговори с ученици в ежедневни ситуации, както и с музикални и артистични изпълнения. В поредица от практически упражнения те ще се научат да работят с цифров фотоапарат. Специално внимание ще бъде отделено на споделянето на документирани материали в различни файлови формати по отношение на правото на поверителност.

След обучението участващите учители ще предадат своите знания и умения на колегите си на организиран вътрешен квалификационен семинар. Спечеленият проект за международна мобилност по Програма Еразъм + e съществен елемент от квалификационната дейност  на педагогическите специалисти в училище . В този етап от работа по проекта ще бъде стартиран и eTwining проект. В училище ще бъде създадена медийна лаборатория,  която ще разполага с   техника  за дигитализиране (цифрова видеокамера, цифров фотоапарат, цифров диктофон). В нея  учителите ще разполагат  с работно място с компютър с връзка с интернет за обработка на заснето и неговото разпространение. В лабораторията учителите ще могат да се събират, обсъждат и подпомагат при дигитализирането на своята работа. През учебната година учителите, участващи в проектните дейности, ще дигитализират моменти от случващото се в училище, какво в редовните учебни занятия, така и в извънкласните форми. Част от създадените от тях дигитални продукти ще бъдат споделяни с родителите, с общността.