ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Световна седмица на предприемачеството 12.-18.2018г.

Всяка година учениците от ОУ“П.Р.Славейков“ взимат участие в Световната седмица на предприемачеството. Тази година открити уроци представиха децата от 2в клас с класен ръководител госпожа Снежана Василева; 3а клас с класен ръководител госпожа Маргарита Нанкова, 4в клас с класен ръководител госпожа Галина Палукова и 7а клас с преподавател по предприемачество господин Милен Бянов. Учениците от 2в, 3а, 4в и 7а класове изучават предприемачество по програмите на Джуниър Ачийвмънт България в избираеми учебни часове.

Занятието на децата от 2в клас целеше да се обучат да разпознават нуждите и желанията на  членовете в семейството. Те оцветяваха и създадоха проекти с апликиране на предмети за нуждите и желанията на семейството. Специална мултимедийна презентация ги подпомагаше в усвояването на новите познания. Темата на тяхното занятие беше „Нуждите и желанията на семейството“.

Децата от  3 а  клас работят по програмата „Нашата общност”. Темата на открития урок беше:” Професиите  на хората в нашата общност”. Учениците се разделиха на екипи. Всеки екип трябваше да разкаже за професии, които познава под следните обединени заглавия: Без техният труд не можем, Фермери, Те се грижат за нашето здраве, Те ни доставят радост и забавления, Те се грижат за нашата безопасност. Всяка една от професиите беше представена като отговор на следните  въпроси: Какво прави този човек? Защо имаме нужда от този човек в нашата общност?  Група ученици представиха дейността на фирма за детски играчки. В края на урока на листче записаха каква професия желая да имат когато пораснат.

Учениците от 4в и 7а клас работиха по темата „Моята бъдеща кариера“  в нашия град. Задачите бяха съобразени с възможностите и знанията на учениците .Те умело влязоха в ролята на млади професионалисти в дадена област. На финала на урока учениците представиха пред всички гости своите професии и нарисуваха професията , която са си избрали, така както си я представят. Рисунките бяха събрани и изложени на видно място в училище.