ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Световният ден против тормоза в училище

Всяка последна сряда от февруари се отбелязва Световният ден против тормоза в училище, известен като „Ден на розовата фланелка“.

Той символизира неприемането на тормоза и насилието в училище. За пръв път „Денят на розовата фланелка“ е проведен в Канада през 2007 година като протест, организиран от двама ученици – Дейвид Шепърд и Травис Прайс. Те се обличат в розово, за да символизират своята позиция и неприемането на тормоза в училище.

 „НЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ“! казаха и децата на иновативно основно училище „П.Р.Славейков“ – гр. Ямбол. Бяха раздадени през голямото междучасие брошури и розови балони осигурени от МКБППМН – Ямбол.