ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Списък на приетите ученици в 5 клас за учебната 2020/2021 година

Ръководството на ОУ „П. Р. Славейков“ съобщава, че за учебната 2020/21 година,

за 5 клас няма свободни места.
Списъкът по паралелки ще бъде публикуван август 2020 година.
Списък пети клас-20-21