ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Стартира кампания за организиране и провеждане на занимания по интереси

В Иновативно основно училище „Петко Р. Славейков“, град Ямбол стартира кампанията за организиране и провеждане на заниманията по интереси  за учебната 2023/2024 година. На заседание на Педагогическия съвет, учителите се запознаха с обобщените данни от проведеното анкетно проучване сред учениците. Одобриха се 16 групи за занимания по интереси, както и  техните ръководители.

Приоритетните области за нашето училище са: Технологии, Дигитална креативност, Математика и Гражданско образование и личностно развитие. Целта ни е да подкрепяме развитието на ключовите компетентности и функционална грамотност на учениците. Засилен интерес учениците проявяват към подобластите от  Изкуство и култура. Програмите на групите кореспондират с иновативния проект „Искам да зная, да мога, да бъда- модел на формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и иновативни подходи в извънурочната и извънкласна дейности“.