ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Стартира проект BG05SFPR001-1.001-0001″Успех за теб“

 През втория учебен срок на учебната 2023/2024 г. ОУ „ П.Р.Славейков“ – Ямбол започна изпълнението на дейностите по проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“.

В дейностите по Проекта са включени 97 ученици от 1 до 7 клас и 20 преподаватели.

 По дейност 3 Допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученици  с хронични заболявания са сформирани 5 групи  и 6 групи за ученици с  изявени дарби за трайно приобщаване в училищното и подкрепа на подготовката им за състезания и олимпиади.

По дейност 4 Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование са сформирани 7 групи ученици, които ще бъдат подкрепени в подготовката им по български език и математика за успешно представяне на НВО. По дейност 5 Провеждане на занимания по интереси са сформирани 2 групи ученици от 5 и 6 клас, като основната задача, която си поставят преподавателите е чрез опознаването на ямболския регион да стимулират интереса на учениците към културно историческото наследство и  природните богатства на родния край.